Tof1848

Supply Chain

Hvordan performer din supply chain?

HVORDAN PERFORMER DIN SUPPLY CHAIN?

En effektiv forsyningskæde har afgørende betydning for leveringssikkerheden og din konkurrenceevne. Med grundig Supply Chain Management vil du opnå en langt bedre og mere effektiv forsyningskæde. Du undgår unødvendige udgifter forbundet med din Supply Chain, og du sikrer en effektiv levering hver gang. 

Når du påbegynder processen med at forbedre din forsyningskæde, er der nogle afgørende spørgsmål, du bør forholde dig til for at sikre, at din Supply Chain Management har det ønskede effekt. Spørgsmål som: Hvad de samlede omkostninger i din Supply Chain er? Og hvilke performancemål, der er vigtige? Det er bare to af de grundlæggende spørgsmål, som du bør besvare for at opnå en stærk Supply Chain Management, men det er selvfølgelig også vigtigt, at komme rundt om hele kæden, så du sikrer, at alle led i din Supply Chain er stærke. 

Supply Chain rådgivning, der sikrer effekt og resultat  

Hos Langebæk er vi operationelle eksperter. Vi rådgiver virksomheder i logistik, Supply Chain Management og lageroptimering. Vi har mere end 40 års erfaring fra branchen, og vi kan rådgive din virksomhed i, hvordan du opnår bedre logistik og Supply Chain Management. Vores rådgivning er altid baseret på en grundig analyse og en indgående forståelse for gennemprøvede processer. Vores arbejde tager altid udgangspunkt i virksomheden, vi arbejder med. Vi arbejder ud fra Jeres nuværende forhold. Vi hjælper med at facilitere nye strukturer og styrke Jeres processer og arbejdsgange. Hos Langebæk er vi altid klar til at tage arbejdstøjet på og stå for automatiseringen, effektiviseringen eller implementering af nye systemer og processer. Vi er eksperter i logistik, men du er ekspert i din virksomhed. Sammen kan vi skabe løsninger og forbedringer både på operationelt og strategisk niveau, der skaber resultater, og giver effekt for din virksomhed. 

Effektiv Supply Chain Management med udgangspunkt i din virksomhed  

Forsyningskæden er branchebestemt, og kompleksiteten af din Supply Chain kan veksle efter leverandøraftaler og mængden af led i produktionen og leverancerne. Når vi skal rådgive dig i, hvordan din virksomhed får det største udbytte af din Supply Chain Management, vil vores Supply Chain-rådgivning altid tage udgangspunkt i en dybdegående Supply Chain-analyse. Vores Supply Chain-rådgivere gennemgår din forsyningskæde, led for led for at finde frem til, hvor der kan forbedres, og hvor arbejdet giver de største resultater for din konkurrenceevne og din bundlinje. En grundig Supply Chain-analyse er nøglen til, at din med Supply Chain Management giver effekt for din virksomhed.             

Vores SCM-rådgivning hjælper dig med stille de rigtige spørgsmål og opstille en række vigtige målepunkter for de enkelte områder i forsyningskæden. Når du har fået svar på de relevante spørgsmål, hjælper vi dig med at optimere dit netværk, indkøb og udvikle din distribution. For at få en grundig forståelse for hvordan din forsyningskæde fungerer, stiller vores rådgiver en række dybdegående spørgsmål:

 • Hvad er de samlede omkostninger i din forsyningskæde? Før du kan effektivisere din Supply Chain Management, er det vigtigt at have en forståelse for, hvad din forsyningskæde på nuværende tidspunkt koster din virksomhed.
 • Hvordan ser omkostningsstrukturen i forsyningskæden ud? Når du har dannet dig et overblik over omkostningen af din forsyningskæde, er det vigtigt at forholde sig til, hvordan strukturen i omkostningerne fordeler sig, så du ved, om du bruger unødvendige midler på et led i din Supply Chain.
 • Hvad driver de enkelte omkostninger i forsyningskæden? Et tredje vigtigt element, i forhold til at blive klogere på, hvad din forsyningskæde koster dig, er at undersøge, hvad der ligger bag de forskellige omkostninger og prioritere det vigtigste først. Måske finder du frem til, at der er omkostninger, du kan skære ned på fra din Supply Chain.
 • Hvilke performancemål er vigtige og afgørende for et godt overblik? Det er relevant at sætte nogle klare mål for din Supply Chain. Gennem målene bliver det nemmere for dig at evaluere på, om din forsyningskæde fungerer optimalt og effektivt. Du får et bedre overblik over, om der er led i forsyningskæden, som kan omstruktureres, eller som bør prioriteres anderledes.
 • Måler du din Supply Chain performance i forhold til målsætningerne? Når du har sat nogle performancemål for din Supply Chain, er det næste skridt at følge op på, om forsyningskæden når de mål, du har sat. Det er centralt at evaluere på performance, så du mindsker fejl, og du sikrer overblik. Med en grundig evaluering kan du løbende styrke forsyningskæden, og du sikrer kontinuerlig vækst og effekt fra din Supply Chain Management.
 • Er data transparente på tværs af forsyningskæden? Åbenhed og transparens styrker din relation til dine leverandører, og det giver et bedre samarbejde. Selvom det at dele data på tværs af forsyningskæden kan være et større skridt, så giver åbenheden en fælles viden om, hvilke vare og leverancer, der har højest prioritet. Transparens i data giver også en gensidig forståelse, som forsikrer alle parter om, at en stærkere virksomhed er det fælles mål på tværs af alle de involverede forretninger. Åbenhed styrker din leveringssikkerhed.
 • Leveringsevne Et vigtigt målepunkt for dig, er at have overblik over, om din forsyningskæde har den ønskede leveringsevne. Kan du følge med efterspørgslen og dine kunders behov?
 • Fejl i leverancer Det er yderligere centralt at have overblik over, hvor mange fejlleverancer du laver, så du fra et oplyst grundlag kan forholde dig til, hvor der eventuelt kan laves forbedringer.
 • Omkostningsprocent i de enkelte led og totalt Er der led i forsyningskæden, som koster dig unødvendige midler?
 • Leveringstid til kunden Kan du leverer dine produkter til dine kunder til en konkurrencedygtig tid, og leverer du indenfor den tid, du har lovet?
 • Volumenudnyttelse i distributionen Bruger du pladsen i dit lager fornuftigt?
 • Omsætningshastighed af lagrene Har dit lager den ønskede omsætningshastighed, eller er der potentielt processer, der kan automatiseres eller effektiviseres?
 • Returflows Har du styr på dine returflows. Er det nemt for dig, og for dine kunder at sende en vare retur?
 • Gennemløbstider Er der spildtid i dine gennemløbstid. Hvor langt tid er du om at sende dine varer igennem forsyningskæden?
 • Fejlfri leverancer fra leverandører Dette målepunkt giver dig overblik over, hvor mange fejlfrie leverancer, du modtager fra dine leverandører, så du kan forholde dig til, om nogle af dine nuværende leverandører, der ikke lever op til dine forventninger.
 • Levering til aftalt tid. Bliver dine aftaler mellem dine leverandører overholdt?

En effektiv Supply Chain Management på alle niveauer

Valget om at styrke din Supply Chain Management, er et valg om at styrke din virksomhed. En kompetent Supply Chain-rådgivning vil styrke din leveringssikkerhed og derigennem styrke din kundetilfredshed og troværdighed. Effektiv Supply Chain Management vil også hjælpe dig til at administrere dit tid- og ressourceforbrug bedre. Dine arbejdsgange og strukturer bliver stærkere, og du vil opnå et bedre flow på flere niveauer af din virksomhed. 

Din forsyningskæde er unik for din virksomhed, dine produkter og services og den branche, du opererer i, derfor vil udbyttet af Supply Chain-rådgivningen også variere, alt efter hvor i forsyningskæden, der er skabt forandringer. Hvis du vælger Supply Chain-rådgivning hos langebæk, vil du blive klogere på, hvordan du kan skabe bedre resultater for din virksomhed. 

Du vil opnå:      

 • Synliggørelse af omkostningsstrukturen
 • Overblik gennem præcise performancemålinger
 • Velfunderet prioritering af de indsatser, der giver størst udbytte
 • Implementering af konkrete tiltag inden for Supply Chain.

Når vi samarbejder om at styrke din Supply Chain Management, tager vi udgangspunkt i, hvad der er vigtigt for dig. Vi finder frem til, hvor i forsyningskæden du kan skabe de største resultater. Du er garanteret en forandring, der skaber effektivitet, og som du kan se på bundlinjen.