Fremtiden tur-retur

Dansk retursystem fremtidssikrer forsyningskæden


Dansk Retursystem oplever kraftig vækst. Virksomheden har derfor sammen med Langebæk A/S analyseret flow, fremtidsscenarier og fremtidig netværksstruktur. Resultatet er et klart billede af, hvor mange fabrikker virksomheder skal have, hvor de skal ligge og hvordan de skal indrettes.August 2015: Cirka tre millioner emballager bliver dagligt hentet af Dansk Retursystem A/S’ 65 lastbiler. Systemet er et fællessystem for hele branchen med en returprocent af emballager på foreløbig 89 procent. Fordelen ved et fælles branchesystem er, at det bliver nemmere at undgå ineffektive ø-løsninger og derved en masse spild.

Tre millioner om dagen
Tre millioner om dagen bliver til cirka én milliard om året. Det er mange, men alt tyder på, at det i fremtiden bliver til endnu flere. Faktisk er væksten de sidste to år sammenlagt på 25 procent, og intet taler for, at den vækst vil stagnere foreløbig, tværtimod. Årsagen til væksten er blandt andet, at flere større tapperier skifter fra genpåfyldelige plastflasker til engangsplastflasker. ”Det har udfordret vores produktionssystem markant og har givet os flaskehalsproblemer. Vi er i princippet opbygget ligesom procesindustrien, hvor problemer ét sted i flowet skaber forsinkelser i alle andre dele af flowet”, fortæller adm. direktør Lars Krejberg.

Han supplerer, at der er udsigt til, at den danske regering indgår en aftale med den tyske delstats Slesvig-Holsten om at lægge pant på tyske aluminiumsdåser. Sker det, vil det betyde en stigning på op til 50-100 procent i antallet af dåser, som Dansk Retursystem skal indsamle, tage imod og bearbejde.

Kig i krystalkuglen
Dansk Retursystem A/S har derfor med hjælp fra Langebæk A/S først gennemført en grundig analyse af virksomhedens flow og derefter gennemregnet en række scenaria på både kort og lang sigt. Formålet et at sikre Dansk Retursystem en optimal produktionsstrategi både, hvad angår placering, og hvad angår kapacitet samt produktionsdesign.

”Det handler om rettidig omhu. Vi står over for et kommende behov for at ændre og udvide, så vi kan fortsætte med at løfte vores opgave i fremtiden. De analyser, vi nu har gennemført sammen med Langebæk A/S, giver os ro i maven, når vi skal præsentere vores behov for investeringer for bestyrelsen. Vi ved, at vores planer og investeringsbehov er baseret på det bedst mulige grundlag”, fortæller Lars Krejberg.

Hvor mange, hvor og hvordan?
De vigtigste spørgsmål til Dansk Retursystems fremtidssikrede plan var at se på:

  • Hvor mange fabrikker skal der være?
  • Hvad er de optimale lokationer for fabrikkerne?
  • Hvordan skal fabrikkerne indrettes for at sikre den nødvendige kapacitet?

”Vi kan se, at vi kommer til at mangle kapacitet i fremtiden, ja faktisk er der allerede meget lidt luft i vores produktion i dag. Men vi kan også se, at emballagesammensætningen ændrer sig. Vi går for eksempel lige nu fra genpåfyldelige plastflasker til engangsplastflasker, og der har været andre af den slags hop tidligere i de 13 år, vi har eksisteret”, fortæller Lars Krejberg og supplerer: ”Vi forventer, at der vil ske flere ændringer i fremtiden, og det betyder, at vores produktion skal være skalerbar og fleksibel. Vi skal hurtigt kunne sadle om fra at håndtere bestemte typer emballager til at håndtere nye typer emballager. Det kan både være form og materiale, der er anderledes”.”Vi ved, at vores planer og investeringsbehov er baseret på det bedst mulige grundlag”

Lars Krejberg

To udvidede placeringer
Dansk Retursystem har på grundlag af analyserne fra og sparringen med Langebæk A/S nu fastlagt en produktionsstrategi. Strategien fastholder to placeringer af fabrikker, der kommer til at ligge tæt på de nuværende placeringer i Hedehusene på Sjælland og Løsning i Jylland. Men der bliver ikke tale om at bygge videre på de eksisterende fabrikker.

Tre placeringer vil være optimalt på kort sigt, men på lang sigt vil to placeringer være forretningsmæssigt smartere. To store fabrikker vil gøre det lettere at investere i avanceret teknologi, der kan effektivisere produktionen – og også give mere skalerbarhed.

”Vores eksisterende rammer er simpelthen for snævre. Vi forhandler derfor lige nu med kommuner i de to områder om egnede lokationer”, fortæller Lars Krejberg. Analysearbejdet har taget to-tre måneder at gennemføre, hvor Dansk Retursystem har leveret data, og Langebæk har udført netværksoptimeringen ved hjælp af værktøjet ILOG LogicNet Plus XE kombineret med Langebæks specialviden om den generelle forsyningsstruktur i Danmark. ”Det har været en ganske smertefri proces. Flow-analysen gav os et godt grundlag for netværksoptimeringen, og samarbejdet mellem os og Langebæk har fungeret fint”, fortsætter han.

Har din forsyningskæde de rette tyngdepunkter?
Netværksstrukturen spiller stadig en central rolle for værdiskabelsen i forsyningskæden, og den rolle bliver kun større i fremtiden. Just in time forsyningskæder sker kun i en vis udstrækning, fordi der er og altid vil være forskel i takterne på markedet og i forsyningssystemet.

"Lager-, produktions- og distributionslokationer udgør en kilde til store konkurrencemæssige forspring, men de udgør også en voldsomt stor omkostning for alle forsyningskæder, og det uanset hvor meget lean der er implementeret. Der er derfor stærke forretningsmæssige incitamenter til at analysere på, om din netværksstruktur har de rigtige fysiske tyngdepunkter i forhold til at balancere omkostninger med servicegrader”, fortæller partner John Carstens fra Langebæk A/S og tilføjer:

”Supply chain-funktioner har de sidste mange år fokuseret hårdt på at samarbejde med transportører og leverandører om at levere lavere pris, højere kvalitet og hurtigere leveringer. Det arbejde skal selvfølgelig fortsætte, men ønsker man at hente markante ekstra gevinster, er det naturlige næste skridt at gøre som Dansk Retursystem og mange andre virksomheder, nemlig at se nærmere på egen netværksstruktur forstået som antal og placeringen af lager-, produktions- og distributionslokationer i forhold til kunder og leverandører”.

Om Dansk Retursystem A/S
Dansk Retursystem er en privatejet, non-profit virksomhed, og har af Miljøstyrelsen indtil udgangen af 2019 fået tildelt eneretten til at drive det danske pant- og retursystem gennem en politisk vedtaget bekendtgørelse. Virksomheden genanvender engangsemballager i plast, glas og metal. Efter sortering og optælling sendes emballagerne til bearbejdning og genanvendelse. Materialerne indgår i produktionen af primært nye dåser og flasker. I 2013 indsamlede virksomheden for eksempel aluminium svarende til produktionen af cirka 439 millioner nye dåser. I 2013 omsatte Dansk Retursystem A/S for 1.561 millioner kroner.

linkedin