Tof3160

Lagerindretning og lageroptimering

Mere end bare reoler og arealer

Når dit lager er indrettet optimalt hæver det dit serviceniveau og sænker dine omkostninger. Et effektivt lager kan ikke alene spare dig for dyrebar tid, et effektivt lager kan også spare dig mange penge, og i visse tilfælde kan optimering af dit lager gøre fremtidige udbygninger helt unødvendige. Et velfungerende lager kræver strømlinet intern logistik, og det kan være en omfangsrig opgave at optimere lageret, så det fungerer effektivt. Hos Langebæk er vi eksperter i lager. Vores rådgivning beror altid på en samlet totalanalyse, som giver overblik over, hvordan du skal optimerer dit lager, så du opnår størst mulig effekt.

Effektiv lagerindretning kræver de rette forudsætninger

Udgangspunktet for at skabe den optimale lagerindretning er en kombination af et solidt datagrundlag, en indgående viden om logistik og lager og en korrekt inddragelse af dine medarbejdere. Hvis du tilgengæld optimerer dit lager med udgangspunkt disse faktorer, vil du kunne undgå de typiske faldgruber, som mange virksomheder falder i, når de påbegynder optimeringen af et større lager. Hos Langbæk har vi gennem vores erfaring med lagerindretning og –optimering erfaret, at der er en række faldgruber, som du nemt kan undgå, hvis du har de rette værktøjer:

 • Teknologi og automatisering bliver et mål i sig selv. Automatisering af lageret kan være et værktøj til at effektivisere arbejdsgangene og flowet på lageret, men der skal være et behov for optimering. For at få mest muligt ud af automatisering af lageret, skal der være et klart formål.
 • Beslutningsgrundlag baseres ikke på dataanalyser og målsætninger. For at opnå den optimale lagerindretning bør valget om, hvor der skal optimeres, tage udgangspunkt i data. Hvis dine beslutninger er begrundet med analyse og data, kan du nemmere udregne hvilket afkast, du vil få fra at optimere på de enkelte aspekter af lageret. Det bliver nemmere at træffe beslutning ud fra en viden om, hvor lageroptimeringen vil gøre den største forskel for din virksomhed.
 • Det tages ikke i tilstrækkelig grad højde for den fremtidige udvikling.  Den bedste lagerindretning tager udgangspunkt i din virksomhed. Når du skal optimere dit lager, er det vigtigt, at du medtænker fremtidige målsætninger, så du sikrer dig, at lageret også er funktionelt og effektivt for fremtiden i takt med virksomhedens udvikling.
 • Der er mangel på helhedsbetragtning. Ligesom virksomhedens ambitioner for fremtiden bør medtænkes i optimeringen af lageret, er det også centralt, at  indtænke og genoverveje alle dine lagre og lokationer løbende. Parametre som frekvens, vareflow og værdi er alle med til at fastsætte, hvor de enkelte varer bør placeres. Dit lager bør indrettes, så lageret passer til produkternes livscyklus og salgsfrekvensen af dine forskellige varer. Ændrer din forretning sig i takt med sæsonerne, skal dit lager selvfølgelig følge med. 
 • De rette nøglemedarbejdere inddrages ikke tilstrækkeligt. Det er dine lagermedarbejdere, der til dagligt opererer på dit lager, de er derfor nøglemedarbejdere i din lageroptimering. Det er dine lagermedarbejdere, der har den største erfaring og det bedste vidensgrundlag i forhold til at vurdere, hvilke aspekter, strukturer og dele af lageret, der skal optimeres og hvilke, der ikke skal. Ved at inddrage de rette nøglemedarbejdere i optimeringen af lageret, vil du ikke alene højne dine medarbejders trivsel og få færre midlertidige medarbejdere. Du vil også kunne effektivisere og strømline arbejdsgangene, så der arbejdes ens og effektivt, og der forekommer langt færre fejl. 


Det rette automatiseringsniveau 

Hvis en kunde oplever en forsinkelse eller en fejl i leveringen, er der stor sandsynligheden for, at kunden henvender sig hos andre næste gang, de skal have leveret en lignende vare. Den rette automatisering er et godt værktøj til at sikre høj kundetilfredshed. Med den rette automatisering får du system i og overblik over hele dit lager og alle bestillingerne. Automatisering tilbyder dig den nødvendige viden og indsigt i hele processen, lige fra ordren er sat, til den er leveret. Automatisering giver ikke alene et mere effektivt lager. Dine kundeservicemedarbejdere vil kunne yde en bedre service, da de også kan se, hvor det er gået galt i leveringen. Måske har kunden bestilt en forkert farve, eller valgt en forkert leveringsadresse. Automatiseringen giver din kundeserviceafdeling et bedre vidensgrundlag. Lagerautomatisering hjælper dig til at kunne give bedre kundeservice på alle niveauer i virksomheden. Dine nøgletal danner grundlag for, hvilke processer der skal automatiseres, og hvilke der kan forblive manuelle. Det er centralt, at du sørger for, at lagerautomatiseringen er baseret på sikker data. Sæt nogle definerede KPI’er som fælles målsætning for, hvad automatiseringen såvel som optimeringen skal medføre. Vi hjælper dig med at definere målsætningerne for lagerindretningen og skabe det rigtige automatiseringsniveau. Læs mere om selve processen »

Ydelser inden for lagerindretning og lageroptimering

Hos Langebæk er vi eksperter i logistik. Vi har mere end 35 års erfaring inden for udvikling og implementering af konkurrencedygtige logistikløsninger. Vi ved, at en logistik i balance er grobunden for en konkurrencedygtig virksomhed. Vores arbejde er altid baseret på grundige analyser af din situation og behov, så vi sammen kan sikrer, at du får den lageroptimering, der giver dig en effektiv lagerindretning, som gør den største forskel for din virksomhed. 

Lageroptimering handler om mennesker og arbejdsprocesser, og det kan være en kompliceret opgave at komme frem til hvilken løsning, der er brug for. Du er ekspert i din virksomhed. Vi er eksperter i Supply Chain, logistik og lager. Vi rådgiver på operationelt og strategisk niveau. Vores rådgivning er altid funderet i en grundig totalanalyse, gennemprøvede processer og stor brancheerfaring. Sammen har vi et solidt fundament til at opnå den mest konkurrencedygtige lageroptimering af din virksomhed. 

Vi leverer operationel rådgivning samt implementering inden for bl.a.:

 • Lokalisering og placering af faciliteter
 • Barmarksløsninger (Greenfield)
 • Optimering af eksisterende setup (Brownfield).
 • Varemodtagelse
 • Baglager
 • Pluklager
 • Plukning og sortering
 • Pakkeri
 • Konsolidering og forsendelse
 • Montagelinjer
 • Organisations-optimering
 • Informationsflow
 • Operationsanalyser
 • Procesoptimeringer
 • Ressourceplanlægning
 • Sikkerhed
 • Ergonomi
 • Indeklima og belysning
 • Automatlagre for paller og kasser
 • AGV-systemer (førerløse truck)
 • Plukkesystemer
 • Lagerautomater
 • Reolsystemer
 • Trucks
 • Pakkelinjer
 • Rullebaner og conveyors
 • Miniload, karruseller m.m.
 • Robotløsninger til palletering og pluk
 • Warehouse Management Systemer - WMS
 • Stregkodesystemer
 • Pick-by-Voice
 • Pick-by-Light
 • Visualisering
 • Arbejdstilsyn
 • Brandmyndigheder
 • Teknik- og miljøforvaltninger

Uanset om du skal have optimeret dine nuværende processer, lagre eller lokationer, eller du skal have implementeret nye systemer, kan vi rådgive dig, så dit lager fungerer efter virksomhedens nuværende og fremtidige behov. Vi giver dig den nødvendige strategiske og operationelle rådgivning, så du har sikkerhed i, at din lageroptimering giver den ønskede effekt.