Tof0963

Tilpasning og flytning

Er det pengene værd?

En opdatering af dit anlæg kan blive aktuelt i forbindelse med, at udviklingen stiller nye krav til et øget flow, nye produkter eller genplacering af anlægget.
Vi udfører anlægstilpasninger, -opdateringer og -flytninger i Skandinavien og i Europa.

Vurdering af lønsomhed
Når der sker nye tiltag i din forsyningskæde eller interne logistik, kan det skabe behov for at flytte eksisterende lager- og produktionsanlæg. 
En grundig analyse kan være med til at afgøre, om det fx kan betale sig at etablere eller eventuelt flytte dele af produktionen til andre geografiske områder - fx lavtlønslande.

Hvis det viser sig at være lønsomt at flytte, udvide eller tilpasse anlægget, helt eller delvist, indeholder vores analysearbejde en vurdering og prissætning af de nødvendige tiltag og omkostninger. Dette kræver en meget konkret og praktisk tilgang til processen, der bygger på vores årelang erfaring med tekniske installationer.

Referencer
Vi har lavet anlægtilpasninger på en lang række anlæg over de sidste årtier bl.a. hos: Bang & Olufsen, Brdr. Dahl, Palsgaard og Toms Gruppen.