Tof7899

Stamdata – vægt og volumen

Har du vejet dit lager?

Det er umuligt at drive en effektiv forsyningskæde, hvor plads og udstyr udnyttes til fulde, hvis du ikke kender dine vares stamdata som fx vægt og volumen. Enten kan du få disse data fra leverandøren, eller også kan vi hjælpe dig med at registrere, veje og måle.

Med disse data opnår din virksomhed en lang række forbedringer og effektiviseringer.

Kendskab til stamdata hjælper dig med at:

  • Forbedre plukke- og pakkerutiner
  • Opnå et bedre og mere effektivt vareoplæg på lageret
  • Reducere plukfejl
  • Foretage det rigtige valg af teknologi til lageret
  • Få langt bedre udnyttelse af lagerpladsen
  • Opnår større nøjagtighed i fragtafregningen
  • Optimere transport og emballager.


Uddybning

Er de nødvendige stamdata ikke tilgængelige fra leverandøren? 

Få styr på stamdata
Vi kan hjælpe dig med at definere de konkrete stamdata i dit lager. Vi synliggør, hvor i din virksomhed der ligger besparelsespotentialer og opsætter handlingsplaner for, hvordan de realiseres. Værktøjet er en kombination af vores viden og kan inkludere en volumenscanner(Cubiscan) til opsamling og registrering af konkrete data. Hvis du selv vil foretage opmålingen, kan vi også tilbyde leje af en volumenscanner ledsaget af vejledning i at bruge den.

Resultatet 
I forsyningskæder med høj kompleksitet er det netop det gode samspil mellem udstyr, ERP-systemer og kompetent personale, der tilsammen skaber gode løsninger. Detaljeret viden om vægt og volumen giver dig mulighed for at optimere pladsudnyttelse på lageret, under transport, i butikkerne mm. I forhold til dit vareflow får du en forbedret vareplacering, og dobbelthåndteringer og fejlpluk reduceres.