Dolle & Disa

Produktion i DK


Udflytning af arbejdspladser har i en årrække stået højt på dagsordenen, og der har tilsyneladende været store gevinster at hente ved at etablere produktion i lavtlønslande som Østeuropa og Asien. I dag er der imidlertid gode grunde til se bredere på mulighederne for både at effektivisere en eksisterende produktion og outsource elementer af den. Vi har mødt et par af de virksomheder, som har valgt at bevare hovedproduktionen i Danmark, samtidig med at dele af produktionen foregår udenlands."Hos Langebæk tænker man i en mere generel metodik, og det har været både positivt og udfordrende at tænke ud af boksen og søge løsninger i helt andre brancher", siger Lars Torrild,  COO hos Dolle.

Smartere indretning af produktion, logistik og lagerfaciliteter kan i mange tilfælde bidrage mindst ligeså meget til at reducere omkostninger som en udflytning, hvor man primært fokuserer på at mindske omkostninger gennem lavere lønninger. I denne artikel har vi valgt at se nærmere på et par af de virksomheder, som gennem forandringsprojekter og ny effektivisering i produktionen har fundet holdbare businesscases i at fortsætte hovedproduktionen i Danmark. Det sker ikke på grund af fædrelandskærlighed, men fordi det giver de bedste betingelser for et optimalt samspil mellem økonomi, adgang til markeder og arbejdskraft og den til rådighed stående teknologi.

En række fordele ved at være i Danmark
Virksomheden Dolle, der ligger i Frøstrup, har specialiseret sig i at producere og udvikle loftstrapper. Trapperne sælges typisk som færdige sæt, der eftermonteres. Produkterne eksporteres til en lang række lande, primært i Europa. Selvom Dolles produkter er markedsledende og af høj kvalitet, har man gennem finanskriser mærket pres fra flere sider. Alligevel har man – trods konkurrence fra billigere, udenlandske konkurrenter – haft en stigende volumen på faciliteten i Frøstrup og dermed behov for øget produktionskapacitet.

"Tidligere ville man nok sige, at vi var i en situation, hvor udflytning ville være en naturlig reaktion. Men vi har valgt en anden vej, hvor vi effektiviserer vores produktionsanlæg og i stigende omfang får leveret halvfabrikata fra underleverandører," siger Lars Torrild, COO hos Dolle. Han mener, at der er en række fordele ved at være i Danmark for en virksomhed som Dolle. "Vi er nærmere vores kunder og kan reagere hurtigere på deres behov, men det primære for os i vores beslutning om at satse på vores produktionsanlæg her i Danmark har været, at vi har fået øjnene op for, i hvor høj grad det rent faktisk kan lade sig gøre at effektivisere det," fortæller Lars Torrild.

I et samarbejde med Langebæk har Dolle lagt planerne for et optimeret produktionsapparat, der ikke blot øger effektiviteten fra de nuværende 70 pct. udnyttelse til 90 pct., men som også giver en række muligheder for produktion af mere komplekse trapper. ”Det var nødvendigt for os at tænke bredere end blot at udvide produktionskapaciteten. Vi har mange andre hensyn at tage som eksempelvis at kunne producere rettidigt og fleksibelt, og disse mål vil vi ikke kunne indfri gennem en eventuel udflytning,” udtaler Lars Torrild. Den omfattende øvelse, som Dolle har været igennem, vil betyde, at virksomheden kan konkurrere med virksomheder, der har lavere lønomkostninger og mindre automatiserede produktionsapparater. Det har krævet, at virksomheden har været åben over for ny teknologi og metoder, som ikke traditionelt har været benyttet i branchen."Det er et meget ambitiøst projekt, vi er i gang med. Vi har en god case for fortsat at kunne være lønsomme i Danmark ved blandt andet at nedbringe gennemløbstiden for vores montageforløb og forarbejdning og indføre effektiviseringer af lager og logistikprocesser", fortæller Poul Erik Arre, Global Director for EH&S hos DISA.

Ny fabrik optimerer og bevarer produktion i Danmark
DISA er en industrivirksomhed, som netop nu står i en lignende proces. Virksomheden har en rig historie for produktion af alt fra motorcykler til legetøj og flyttede i 1960 til den eksisterende adresse i Herlev. På samme tidspunkt købte DISA et patent på en sandformemaskine, som blev starten på en global støberiindustri. DISAs 340 medarbejdere i Danmark – og lige så mange ansatte i udlandet – udvikler og producerer i dag støberimaskiner og udstyr til primært bilindustrien.

Fabrikken i Herlev er bygget efter de aktuelle behov for ca. 50 år siden, og den er blevet udvidet i takt med ændrede produktionsbehov. Bygninger og indretning er utidssvarende og har høje driftsomkostninger hvilket begrænser mulighederne. Det har igangsat et flytteprojekt til Høje Taastrup med helt nye muligheder for optimering af produktion og administration. I den nye fabrik bliver kontorareal og produktionsareal reduceret med ca. 40 pct., samtidigt med at administration og produktion bliver integreret i en åben bygning, der giver nye muligheder for at udvikle relationer i organisationen. En reduktion af de faste omkostninger, optimeret layout af produktion og lager, fokus på nøglekompetencer samt optimering af administrative processer vil reducere produktionsomkostningerne og være med til at sikre en fortsat produktion i Danmark. Her er der nemlig god adgang til kompetencer og markeder samt muligheder for optimering gennem automatisering og logistikoptimering.

”Det er et meget ambitiøst projekt, vi er i gang med. Vi har en god case for fortsat at kunne være lønsomme i Danmark ved blandt andet at nedbringe gennemløbstiden for vores montageforløb og forarbejdning og indføre effektiviseringer af lager og logistikprocesser. Samtidig arbejder vi med procesforbedringer i hele organisationen, så vi hele tiden udfordrer os selv til at optimere alle funktioner fra salgsprocessen til installation af færdige produkter hos kunderne. Det er nemmere at gøre i Danmark end i Fjernøsten, og vi mener, det er vigtigt at fastholde processer og produktion tæt på vores udviklingsafdeling her i Danmark, samtidigt med at vi outsourcer knapt så kompetencekrævende processer,” siger Poul Erik Arre, der er Global Director EH&S hos DISA.

For at forankre den nye orientering i hele organisationen har DISA indledt et forandringsledelsesprojekt. Det hedder ”Kys Frøen” og er opkaldt efter frøerne i en lille sø, som ligger på den nye lokation i Taastrup. Frøerne i søen har haft en helt konkret indflydelse på den nye fabrik. Frøerne er nemlig fredede, og det begrænsede fabrikkens layout. Løsningen blev et ”hak” i bygningen, som har givet plads til både lastbiler, bygning – og frøer. Det er sket uden at gå på kompromis med de oprindelige effektiviseringsmål. Historien med frøerne og de efterfølgende omstillinger har DISA taget til sig som et billede på den fleksibilitet, virksomheden og medarbejderne skal igennem. 50 medarbejdere er med i en arbejdsgruppe, der med en frø som logo skal hjælpe organisationen til at tage de nødvendige spring.

”Frøen er for os blevet et symbol på omstilling og på, hvad der skal til, for at vi kan fortsætte med at være en succesfuld virksomhed med base i Danmark,” siger Poul Erik Arre.

Lønsom dansk produktion
Fælles for Dolle og DISA gælder, at de er dele af internationale koncerner og for en umiddelbar betragtning kunne være kandidater til at rykke deres samlede produktion til udlandet. Men Dolles fabrik i Ukraine skal netop være med til at understøtte en mere lønsom, dansk produktion i fremtiden. Det sker ved, at man i Ukraine kan producere de elementer, som bedst kan svare sig at få fremstillet i et lavtlønsland, og dermed får man halvfabrikata, der kan samles med højteknologi i Danmark inden for rammerne af et veltilrettelagt, logistisk system. På den måde udnytter virksomheden på bedste vis fordelene ved at producere både i Danmark og i udlandet.

linkedin