Tof4027

Indkøb og planlægning

Verdens største indkøbslister

Strategisk Sourcing sikrer, at dine indkøb skaber værdi

Strategisk Sourcing dækker over en strategisk tilgang til dine indkøb. Implementering af Strategisk Sourcing giver din virksomhed bedre betingelser for fortsat at kunne følge med en stadig forandrende international økonomi og indkøbsstruktur. Strategisk Sourcing styrker konkurrencedygtigheden af din indkøbsstruktur.

Din forsyningskæde skal være dynamisk og strukturelt fleksibel i en global økonomi.

Derfor har relationen til dine leverandører en langt større betydning i dag, end den havde tidligere. De fleste virksomheder har i dag en langt mere kompleks indkøbsstruktur. I dag fylder de eksterne indkøb fra eksterne leverandører omkring 80% i gennemsnit, mens de indkøb som foregår inden for virksomhedens grænser fylder små 20%. Det betyder, at den lavest mulige kostpris ikke længere bør være indkøbsfunktionens primære målsætning. Prisen er naturligvis ikke irrelevant, men prisen er heller ikke længere den eneste prioritet. Dine indkøb bør være en vigtigt del af din forsyningskæde, og de bør have en aktiv rolle i, at du kan realisere målene for din Supply Chain.

Definér formålet med hvert indkøb gennem Strategisk Sourcing

Strategisk Sourcing indebærer, at din virksomhed ser indkøbsfunktionen i et bredere perspektiv - som en integreret del af hele forsyningskæden.

Hos Langebæk er vi eksperter i Logistik. Vi har 45 års erfaring i optimering og udvikling af exceptionelle logistikløsninger.

Når vi arbejder med strategisk Sourcing for din virksomhed, arbejder vi altid ud fra jeres udgangspunkt. Vores arbejde tager altid afsæt i en grundig totalanalyse, så vi sikrer, at optimeringsarbejdet har den størst mulige effekt for din virksomhed. Vi hjælper dig med at få mest ud af din forsyningskæde. Når du implementerer Strategisk Sourcing, skal det gerne sikre, at dine indkøb, din indkøbsstruktur og hele din forsyningskæde er strategisk, konkurrencedygtig og langsigtet i forhold til, at du når dine forretningsmål.

Uanset hvordan din indkøbsproces fungerer i dag, vil der være et stort potentiale i at omstrukturere dine indkøbsstrukturer efter Strategisk Sourcing. Omstruktureringen vil sikre, at dine indkøbsstrukturer og -processer hænger sammen med dine overordnede forretningsmål. Du vil undgå spild af unødvendige ressourcer på dine indkøb, og du vil få bedre overblik over, hvordan de enkelte indkøb og leveranceaftaler skaber værdi for din virksomhed. Strategisk Sourcing vil give dig større vished i, at dine indkøbsprocesser bidrager til vækst og udvikling af din virksomhed.

Hos Langebæk assisterer vi med alle niveauer af strategisk Sourcing og strategisk indkøb.

Vi bistår din Supply Chain-optimering og implementeringen af de nye processer, der er forbundet med optimeringen af din indkøbsprocesser:

Strategisk Sourcing

 • Etablering og optimering af indkøbsprocesser
 • Udarbejdelse af indkøbspolitikker
 • Opstilling af leverandørkrav
 • Implementering af understøttende it-systemer.

Forsyningsplanlægning

 • Sammenhæng mellem virksomhedens eksterne og interne logistik
 • Integration af indkøbsfunktion
 • Integration af it-systemer med leverandørerne.

Organisatorisk planlægning

 • Etablering af indkøbsfunktion
 • Integration mellem indkøb og distribution
 • Forecasting, distribution
 • Indførelse af nye rutiner, værktøjer, funktioner.

Performancemålinger

 • Opstilling, implementering og drift af performance-indikatorer for indkøbsfunktionen
 • Benchmarking af leverandører.

Vi hjælper dig med at få overblik over din indkøbsstruktur. Vi bistår dig i at optimere strukturen, og vi hjælper dig med at gøre dine indkøb til en integreret del af din forsyningskæde. Vi optimerer din forsyningskæde gennem Strategisk Sourcing, så din indkøbsproces er velfungerende og stabil, og den fungerer som en strategisk del af din forretning.

Hvis du lægger en klar strategi for din indkøbsproces, og du optimerer din indkøbsstruktur, vil du opnå betydningsfulde omkostningsbesparelser. Du vil styrke dit serviceniveau. Du vil forbedre din relation til dine forskellige leverandører, og du vil eliminere og minimere risicis forbundet med din nuværende indkøbsstruktur.

Strategisk Sourcing styrker din forretning

Der ligger et stort potentiale i strategisk Sourcing, og der ligger et stort potentiale i at gøre dine indkøb til en strategisk, forretningsmæssig og kommerciel del af din forsyningskæde. Ved at implementere strategisk Sourcing og gøre indkøbene til et fast led i din forsyningskæde, får du et langt bedre overblik over, hvilken værdi indkøbsprocessen har for din virksomhed, og du kan nemmere evaluere på, hvordan din indkøbsstruktur fungerer.

I takt med at indkøb er blevet en langt større opgave, bør du sørge for at lægge en klar strategi for din indkøbsproces og -struktur, så du sikrer, at hvert enkelt indkøb har et klart formål i forhold til at nå dine forretningsmål.

Når du lægger en klar strategi for dine indkøb gennem Strategisk Sourcing, sikrer du, at dine indkøb skaber strategisk værdi for din forretning, og du sikrer, at din indkøbsproces får en aktiv rolle i at realisere dine forretningsmål.

 • Etablering og optimering af indkøbsprocesser
 • Udarbejdelse af indkøbspolitikker
 • Opstilling af leverandørkrav
 • Implementering af understøttende it-systemer
 • Sammenhæng mellem virksomhedens eksterne og interne logistik
 • Integration af indkøbsfunktion
 • Integration af it-systemer med leverandørerne.
 • Etablering af indkøbsfunktion
 • Integration mellem indkøb og distribution
 • Forecasting, distribution
 • Indførelse af nye rutiner, værktøjer, funktioner
 • Opstilling, implementering og drift af performance-indikatorer for indkøbsfunktionen
 • Benchmarking af leverandører