Scandinavian Tobacco Group

Scandinavian Tobacco Group ruster op på pibetobak


En af udfordringerne for STG’s udvidelse af pibetobaklageret på Fyn har været brandmyndighedernes godkendelser. Reglerne er ikke altid enkle at tolke, slet ikke når stablingshøjden overstiger seks meter. Men STG har via rådgivning, godt samarbejde med lokale brandmyndigheder og kreative løsninger fået et lager, der løser kapacitetsproblemerne, samtidig med at brandregler overholdes.Tobaksindustrien opererer i disse år på et udfordrende, nedadgående marked, og det kræver overblik at optimere i forhold til konjunkturerne. Investeringerne skal være knivskarpe og med en kort afskrivningshorisont. STG har gennem sammenlægninger og hjemtagning af nye agenturer på pibetobak formået at øge vareflowet på virksomhedens lager på Fyn. Det krævede i 2011, at STG måtte nytænke lagerets indretning og funktion, så lagerpladsen kunne øges – og det gerne, uden at der skulle bygges nyt.

Pallepladser øget med knap 50 pct.
I januar 2012 var logistikoptimeringen på plads, og det kunne gøres inden for rammerne af de eksisterende bygninger. En grundig gennemgang af lagerets funktioner og logistik, som STG’s logistikleder Ole Frederiksen varetog i samarbejde med Langebæk Logistik, førte blandt andre tiltag til, at der er i den centrale pakkehal blev installeret mobile pallereoler. Det gav på én gang 40-50 pct. mere palleplads. Samtidig blev varerne omfordelt, hvilket bland andet indebar, at det nu er mindre enheder, der plukkes, og der skal køres kortere. Det sparer tid og er også hensigtsmæssigt, fordi STG nu og i fremtiden skal pakke flere forskellige og mindre enheder til eksport og til de danske butikker. Samtidig blev selve plukkeproceduren effektiviseret, og en ny folievikler til automatikvikling af varer fra produktionen minimerede håndteringstiden på lageret væsentligt.Usikkerhed om højlager i eksisterende bygninger 
Stablingshøjden i de planlagte, mobile pallereoler var så høj, at lageret skiftede brandkategori fra almindeligt lager til højlager. Det var derfor vigtigt at tage brandmyndighederne i ed i forhold til brandgodkendelse af nyindretningen. Godkendelse af højlagre er langt fra en eksakt videnskab, og det er derfor ofte op til de lokale brandmyndigheder at tage stilling til temmelig komplicerede projekter. Det har i enkelte tilfælde betydet, at myndighedernes usikkerhed i forhold til de danske højlagerregler har ført til, at danske virksomheder overvejer at placere deres lagre uden for Danmark, hvor reglerne er mere lempelige. Nye og opdaterede regler, der ligger tættere på vore nabolande, er dog undervejs, hvilket efter alt at dømme ender med, at grænsen for, hvornår eksempelvis et lager kategoriseres som højlager, ændres.

Et højlager i to tempi
Problematikken med højlagre og godkendelser er velkendt i logistikkredse, og derfor valgte STG i samarbejde med Langebæk Logistik at gå i gang med brandproceduren meget tidligt i processen.

”Vi håber på, at der i løbet af 2012 vil blive vedtaget regler, der matcher det nuværende udkast og de øvrige EU-landes regler. Lagerløsningen hos STG er indrettet, så den opfylder de nugældende regler, men samtidig er den forberedt til, at den på sigt vil kunne ændres i retning af det nye regeludkast,” siger John Carstens fra Langebæk Logistik, der har været projektleder på opgaven.

linkedin