Bacardi-Martini

Outsourcing af logistikfunktionen


”De meget konkrete spørgsmål og input, Langebæk Logistik bidrog med under processen frem til indgåelsen af kontrakt med tredjepartsleverandøren, var afgørende for, at vi undgik ubehagelige overraskelser i forbindelse med outsourcingen.” Lise Terpager, finance director, Bacardi-Martini DanmarkDetaljerne var afgørende
Hos Bacardi-Martini havde detaljerne afgørende betydning for beslutningen om at indføre en ny logistikstruktur ved at outsource lageret. I modsætning til den dominerende trend blandt de store, kendte mærkevarevirksomheder, opererede Bacardi-Martini Danmark med eget lager frem til 2010 på trods af koncernens overordnede politik om generelt at outsource logistikfunktionen.

Outsourcing ikke rentabelt for Bacardi-Martini i 2006
Den specielle situation i Danmark var resultatet af den indbyrdes påvirkning af to faktorer. For det første at virksomhedens fleksibilitet ift. ordreopfyldelsen var et afgørende succeskriterium, og, for det andet, at virksomheden udover domestic-markedet også servicerede duty-free-markedet. Det var derfor hensigtsmæssigt i forhold til kundeservice og økonomi at operere med eget lager. Så da Bacardi-Martini i 2006 analyserede lagerdriften var konklusionen på det tidspunkt, at outsourcing ikke var et rentabelt alternativ.

Ny forsyningsstruktur betød genovervejelse af outsourcing
En ny forsyningsstruktur i 2009, hvorefter duty-free-markedet ikke længere skulle serviceres fra Danmark, ændrede dog situationen, og gjorde det aktuelt at genoverveje outsourcing. Langebæk Logistiks analyse viste i 2009 med al tydelighed, at outsourcing nu var en reel mulighed for Bacardi-Martini. Men forudsætningen var, at der blev sat fokus på at definere procedurer og processer for at forhindre, at der senere dukkede overraskelser op. Og udefinerede opgaver kan blive dyre.

Variable og synlige omkostninger
Fleksibilitet i forhold til ordreopfyldelsen er af afgørende betydning for rigtig mange virksomheder, men det kan nemt komme til at koste på bundlinien. Virksomheder, der fokuserer på fleksibilitet, har en tendens til at acceptere særordrer fra kunderne i vidt omfang. Det er ikke så gennemskueligt, når logistikfunktionen indgår som del af de faste driftsomkostninger. Men når en virksomhed vælger at outsource, bliver omkostningerne med ét variable og meget synlige, og så kan timebetalingen for særopgaver, der ikke er veldefinerede i outsourcingkontrakten, hurtigt underminere det økonomiske grundlag, som lå til grund for beslutningen om at outsource.Potentielle faldgruber
Samtidig er der en høj grad af uigenkaldelighed i beslutningen; bl.a. mister virksomheden interne kompetencer ved afvikling af logistikfunktionen. Og så skal man være opmærksom på, at integrationen af forretningsprocesser og -systemer mellem virksomheden og den tredjepartsleverandør, der outsources til, er helt afgørende.

Resultatet
Bacardi-Martini traf beslutningen om at outsource efter grundig analyse. Langebæk Logistik har været involveret i at identificere og beskrive alle relevante opgaver, så outsourcingkontrakten med tredjepartsleverandøren dækkede bedst muligt i forhold til de opgaver, der skulle udføres. Resultatet af den grundige forberedelse og valget af en tredjepartsleverandør med erfaring inden for håndtering og distribution af vin og spiritus var, at Bacardi-Martini Danmark allerede fra dag ét efter outsourcing leverede varer med det samme høje serviceniveau, som da virksomheden selv varetog logistikfunktionen.

linkedin