Netto

Unik teknologi pakker frugt og grønt til Sjælland


Nettos butikker på Sjælland får i dag leveret grønt fra et af landets mest avancerede og automatiserede pakkerier. 15 robotter plukker, flytter og pakker kasser på paller med høj hastighed og stor præcision. Det foregår fra Nettos grøntlager i Køge; anlægget bygger på nyeste teknologi, der blandt andet gør det muligt at håndtere tunge kasser med meget forskellige udformninger.Nyt robotkoncept flytter alle typer kasser
Det førte til en gennemgribende nytænkning af heleprocessen, og Langebæk Logistik blev inddraget som rådgiver. Den nye pakkehal blev indrettet, sådan at der nu bliver plukket, primært af robotter, direkte fra palle til palle. Dermed skal der ikke bruges tid og energi på at udpakke og placere indkommende leverancer, inden de igen skal pakkes på paller til butikkerne.

Gennem en omfattende projektering og undersøgelse af de seneste teknologiske landvindinger viste det sig desuden, at det er muligt at automatisere meget mere, end hvad både Netto og Langebæk Logistik havde kalkuleret med i første omgang. 

En af de store udfordringer var nemlig at få pakkerobotterne til at gribe, flytte og placere en række forskelligt udformede kasser af forskellige materialer. De grønne plastickasser, som kendes fra Netto-butikkernes grøntsagsafdelinger, er kun én kassetype, men at designe en robot til på samme tid at kunne håndtere papkasser med bananer og åbne kartonbak- ker med forårsløg var en udfordring, som ikke umiddelbart havde en løsning.Vi er meget tilfredse med projektet. Vi har fået et bedre arbejdsmiljø, 
en fremtidssikret løsning og en kapacitetsforøgelse, der kommer til at understøtte os de næste mange år.

Unik teknologi i Danmark
Et researcharbejde i samarbejde med Langebæk Logistik resulterede i, at en ny og uafprøvet teknologi, bestående af avancerede gribehoveder, blev testet. Robothovederne, der ved installationen var prototyper, kan med høj præcision og stor fleksibilitet gribe om de forskellige emballager og samtidig gøre det både hurtigt og blidt, så varerne ikke bliver beskadiget. Denne teknologi er ikke set tidligere i Danmark og vil efter al sandsynlighed danne forbillede for kommende projekter i dagligvarebranchen, vurderer Langebæk Logistik.

En anden udfordring ved løsningen var at få robotterne til at stable pallerne stabilt. Inden pallerne automatisk bliver wrappet med folie, står varerne nemlig ubeskyttede, og det giver risiko for, at opstablingen falder sammen under pakning og transport. Også denne problematik blev klaret med en unik løsning, designet særligt til projektet, hvor pallerne støttes i siderne, mens de bliver pakket.

Automation giver bedre plukkekvalitet
”Vi arbejdede ud fra en antagelse om, at vi kunne automatisere omkring 50 pct. af al pakning, men med den endelige løsning er vi kommet op på ikke mindre end 80 pct.,” siger Jørgen Larsen. Han påpeger desuden, at plukkekvaliteten, altså mængden af korrekt pakkede paller, nu er langt bedre, end hvad det er muligt at opnå ved manuel pakning. 

”Vi er meget tilfredse med projektet. Vi har fået et bedre arbejdsmiljø, en fremtidssikret løsning og en kapacitetsforøgelse, der kommer til at understøtte os de næste mange år,” siger Jørgen Larsen.

Erfaringen med grøntlageret i Køge skal nu overføres til Nettos ferskvarelager i Jylland, hvor Langebæk Logistik også er med som rådgiver.

 

linkedin