Novozymes

Fornyet overblik med logistic footprint


Novozymes er en videntung virksomhed, hvor fokus traditionelt har været på produktion og udvikling. Inden for de seneste par år er et nyt fokus rettet mod den interne logistik. Et øget flow af varer og stigende krav fra kunder om præcision har betydet, at forsyningskæderne nu er parat til at blive justeret i forhold til virksomhedens langsigtede planer.”Vi vil gerne sikre os, at vi fremadrettet tænker logistik ind tidligt i vores løsninger, så vi i takt med vores vækst ikke skaber nogle flaskehalse. Samtidig ønsker vi, at strømline flowet i hele organisationen blandt andet for at øge kapaciteten,” siger Jan Martinus Overgaard. 

Vækstscenarier
Novozymes har i løbet af det seneste år analyseret mulighederne i en omorganisering af lagersetuppet, så de lever op til vækstscenarier frem mod 2016-2017. Samtidig er der med et "logistic footprint" lagt et grundlag for scenarier, der rækker helt frem mod 2025. Det betyder, at Novozymes har mulighed for at tilrettelægge det bagvedliggende vareflow et godt stykke ind i fremtiden. "Nu har vi en klar plan for de fremtidige muligheder for udvidelser af kapacitet, og vi ved, hvad det koster – med fremskrivningerne kan vi planlægge investeringerne i takt med vores vækst," siger Jan Martinus Overgaard, projektleder hos Novozymes, om resultatet af et nyligt samarbejde med Langebæk.

Nyt fokus på logistik og supply chain management
"Vi vil gerne sikre os, at vi fremadrettet tænker logistik ind tidligt i vores løsninger, så vi i takt med vores vækst ikke skaber nogle flaskehalse. Samtidig ønsker vi, at strømline flowet i hele organisationen blandt andet for at øge kapaciteten," siger Jan Martinus Overgaard.

De udfordringer samt en ny ledelsesmæssig interesse for supply chain management var baggrunden for, at en nyoprettet projektgruppe hos supply chain i Novozymes i efteråret 2011 tog kontakt til Langebæk. Det førte til, at der blev udviklet et såkaldt logistic footprint, som Novozymes nu benytter til at fremskrive udviklingen på lageret ud fra en række variable parametre. Øges fx flowet af en bestemt type varer, kan Novozymes se en grafisk fremskrivning af, hvordan det kommer til at påvirke hele systemet og ikke mindst, hvornår flaskehalse vil opstå.

Plan for udvidelse ligger klar
Samarbejdet med Langebæk har desuden vist Novozymes, hvordan den fysiske indretning af det primære kølelager i Bagsværd kan ændres fra stationære til mobile pallereoler, hvilket vil give plads til knap 50 pct. flere paller. - Altså et alternativ til at skulle investere i et nyt kølelager. Langebæk har også leveret en køreplan for en WMS-løsning, der kan integreres med Novozymes’ ERP-system, SAP, og den fase kan iværksættes, når det bliver nødvendigt.

linkedin