ALSO

Parat til vækst


Når konjunkturene vender, og ordretilgangen stiger, gælder det om at være parat. I industrien og erhvervslivet har man de seneste år droslet ned og fokuseret på omkostningerne. Der bliver stadig fokuseret på omkostningerne, men nu i stigende grad ved, at der optimeres på logistiken for derigennem at justere til en kommende periode med vækst. I denne temaartikel ser vi nærmere på logistik som løftestang til vækst.Knopskydninger og lappeløsninger ses hyppigt i danske virksomheders logistikfunktion, men midlertidige løsninger, som løser akutte udfordringer, har det med at blive permanente hurdler for langsigtet vækst. Som regel er det ikke lageret og logistikfunktionerne, der er kernen i problemet, men snarere det manglende fokus på, hvordan logistik understøtter forretningen. Selv store virksomheder, hvis forretning bygger på håndtering og transport af varer, vægter logistik lavere end områder som salg, økonomi og andre managementdicipliner. Det til trods for, at der på logistikområdet er penge at hente. En af årsagerne kan findes i det faktum, at logistik og supply chain sjældent er repræsenteret fagligt
i den typiske, danske direktion. Det risikerer at hæmme vækstpotentialet.

Analysearbejdet er forudsætningen
“Noget af det vigtigste, for at et logistikprojekt kommer ordenligt fra start er, at der udføres et grundigt analysearbejde i begyndelsen. Men vi oplever, at virksomhederne vælger at spare på analyserne til fordel for de praktiske løsninger.” Flere af de artikler, vi har valgt at bringe i denne udgave af Langebæk:log er eksempler på, hvordan virksomheder har valgt at gøre det modsatte med bemærkelsesværdige resultater til følge. Et eksempel mere er Actebis Computer Nordic, en af landets og Nordens største distributører af IT-udstyr.Man hører ofte, at ledelsen og logistikfunktionen ikke forstår hinanden. Ledelsen har baggrund i økonomi og handel, den har måske ikke altid forståelse for logistikkens rolle. I Actebis forstår vores ledelse, at logistikken spiller en særdeles vigtig rolle for den kommende vækst. Det skyldes ikke mindst de analyser og fremskrivninger, vi har foretaget i samarbejde med Langebæk Logistik.

Claus Holbæk

Virksomheden er helt afhængig af et strømlinet logistiksystem, og det er i stigende grad blevet en faktor i forbindelse med vækst og konkurrence. Derfor har Actebis valgt at gøre op med lappeløsningerne:
“Vores vækst ind til videre, har betydet den ene knopskydning efter den anden. Vores lagre er løbende blevet udvidet, men konsekvensen har været højere omkostninger pr. plukket ordrelinje. Ved at tage hånd om vores vækstudfordringer på logistiksiden vil vi være i stand til at sænke omkostningerne pr. håndteret ordre med en væsentlig tocifret procentsats,” fortæller Claus Holbæk, der er logistikchef hos Actebis. Hans nuværende fokus er virksomhedens nordiske ekspansion over de kommende 10 år.

Tid til omfattende ændringer
Det økonomiske perspektiv er så interessant for Actebis, der udelukkende beskæftiger sig med distribution, at ledelsen bakker fuldt op om en kommende og omfattende restrukturering af lagerets opbygning og den tilhørende logistik. “Man hører ofte, at ledelsen og logistikfunktionen ikke forstår hinanden. Ledelsen har baggrund i økonomi og handel, den har måske ikke altid forståelse for logistikkens rolle. I Actebis forstår vores ledelse, at logistikken spiller en særdeles vigtig rolle for den kommende vækst. Det skyldes ikke mindst de analyser og fremskrivninger, vi har foretaget i samarbejde med Langebæk Logistik,” lyder der fra Claus Holbæk.
At logistik er på vej til at blive et fokusområde er en generel trend; også hospitalerne er ved
at få øjnene op for, hvordan grundlæggende forandringer i logistikken skaber grobund for ny og mere effektiv drift. En væsentlig faktor er, uanset branche, at man som virksomhed IKKE falder i fælden med at basere beslutninger på mavefornemmelser eller lade sig betage af udstyr.
“Hos Actebis vil vores anbefalede løsninger give besparelser på 10 – 15 mio. kroner årligt. Det har vi tydeliggjort og visualiseret for virksomhedens ledelse. Dermed bliver indretningen af virksomhedens lager ikke et skud i tågen, men et projekt, der bygger på eksakte data og reelle behov ud fra krav til fremtidig vækst. Det betyder også, at Actebis ikke betaler for kapacitet, der ikke udnyttes, eller omvendt betaler for en løsning, som ikke dækker behovene,” siger Martin Schultz, Langebæk Logistik.

 Og netop det har været Actebis’ bekymring: “Denne gang vil vi gøre det rigtigt fra begyndelsen, hvilket også er årsagen til, at vi søger professionel assistance. Jeg kender for så vidt vores virksomhed og kunne godt selv stå for en udvidelse, der kunne dække vores behov de næste par årdet har vi gjort flere gange. Problemet er, at vi så igen vil stå i en situation med flaskehalse, og samtidig vil vores omkostninger stadig være for høje,” siger Claus Holbæk.

Afledte gevinster
Om tre til fem år, når Actebis’ nye anlæg er etableret, vil der stadig være plads til yderligere effektiviseringer.
“Man kan sige det sådan, at vi kommer på niveau med vores branche – og måske en tand foran rent teknologisk. Men vi får desuden en række afledte effekter. Eksempelvis får vi mulighed for at håndtere flere leverandører, og vi bliver mere fleksible i vores ordehåndtering. Derudover kan vi vokse betydeligt uden at skulle øge antallet af medarbejdere, hvilket er en stor fordel i en eventuelt kommende højkonjunktur.” Værdien af disse afledte effekter er ikke medtaget i Actebis’ regnestykke, men vurderes at bidrage positivt til virksomhedens evne til at vækste.

linkedin