Tof3165

Procesoptimering / lean

Helt ind til benet, Uden det bløder

Det er en balancekunst at trimme forretningen, for du skal være sikker på, at du ikke trimmer kerneforretningen. Står du over for en procesoptimering, stiller vi gerne vores ekspertise til rådighed, så du opnår den perfekte balance.

Essensen af lean er at forbedre bundlinjen gennem reduktion af spild – i virkeligheden er det netop dét, vi har gjort i årtier. 

Ligner din virksomhed ikke Toyota? Lean er et paraplybegreb bestående af en række værktøjer og best practices. Mange af dem er så at sige gammel vin på nye flasker. Vi har dog erfaret, at nogle af værktøjerne sagtens kan anvendes separat. Det er derfor ikke sikkert, at I har brug for den store leanrejse og kulturforandring for at opnå gevinster.

 

Langebæk fokuserer på:
Lean Event - optimering af udvalgte processer
Hvordan optimerer din virksomhed en struktureret proces og sikrer ejerskab blandt medarbejderne?

Lean etablering – forankring af lean i organisationen 
Hvordan får din virksomhed skabt en kultur, hvor alle er engagerede?

 • Behov for optimering af konkrete processer
 • Behov for nytænkning og ”nye øjne” på processen
 • Behov for at arbejde struktureret med procesoptimering i virksomheden
 • Manglende sikring af ejerskab hos medarbejderne ved procesoptimering
 • Fokusering af Lean Event
 • Evt. træning af medarbejdere
 • Event workshop
 • Aktionsplaner for større og mindre tiltag
 • Opfølgning og fastholdelse
 • Mangel på konkretisering og forankring af kundeværdi
 • Mangel på konkretisering og forankring af vision, mål og strategi
 • Behov for øget målstyring
 • Behov for opkvalificering af ledere og medarbejdere
 • Manglende udnyttelse af medarbejderes og lederes viden om processer
 • Manglende involvering af medarbejdere i optimering af processer
 • Behov for struktureret optimering af processer
 • Behov for at standardisere og fastholde arbejdsgange og procedurer
 • Program for virksomhedens Lean-rejse
 • Identifikation af kunder og kundeværdi
 • Dannelse af vision, mål og strategi
 • Etablering af målstyring
 • Træning i Lean ledelse
 • Træning af medarbejdere i konkrete værktøjer
 • Optimering af værdistrøm
 • Konkret standardiseringsmetode.